Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Traka ASSA ABLOY. Traka ASSA ABLOY legt zich toe op de bescherming van de privacy van uw persoonsgegevens. In deze verklaring wordt het volgende beschreven:

ASSA ABLOY Limited, een onderneming geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 2096505, gevestigd School Street, Willenhall, West Midlands, WV13 3PW, Verenigd Koninkrijk als "gegevensverantwoordelijke" is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen en slaan de volgende persoonsgegevens op:

 • Uw naam, bedrijfsnaam, land, e-mailadres en/of telefoonnummer dat u verstrekt bij aanmelding voor de ontvangst van elektronische direct marketing, of een verzoek voor deskundige voorlichting of andere informatie van ons indient.
 • Als u onze websites, diensten, applicaties bezoekt en gebruikt of extra informatie aanvaardt: wij verzamelen uw statistische en anonieme gegevens via uw surfgedrag en anonieme cookies. Dat omvat doorverwijzingsinformatie, gegevens over uw apparaat en browser, voorkeurstaal, bezochte pagina’s, de tijd die u hebt doorgebracht op iedere pagina, de koppelingen waarop u hebt geklikt, dit alles voor het doel van het aanbieden en verbeteren van onze diensten.
 • Naast de informatie die u zelf verstrekt verzamelen wij ook uw IP-adres om u te kunnen bedienen met geografisch relevante inhoud en op een u persoonlijk toegespitste benadering.
 • Als u een account aanmaakt bij ons: uw bedrijfsprofiel, naam, titel, en contactgegevens die kunnen bestaan uit adres, e-mailadres en/of telefoonnummer en gegevens over bezorging alsmede enige andere informatie die vereist is voor het verifiëren en vervullen van de order en voor de orderhistorie.

Hoe en waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor het verstrekken van de informatie waarom u vraagt via onze website.

Wij moeten uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken om op uw verzoek in te kunnen gaan.

Voor het verlenen van toegang tot onze diensten.

Als u om een dienst van ons verzoekt, zoals de aanmaak van een account, zijn bepaalde persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen dat wij contact met u kunnen opnemen en u datgene kunnen bieden waarom u vraagt.

Voor het beheer van uw account, bijvoorbeeld door uw berichten over uw wachtwoord te sturen of u op de hoogte te brengen van wijzigingen in uw accountgegevens.

??

Wij moeten uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken om een online account voor u te kunnen maken en op uw verzoek te kunnen reageren.

Voor het vervullen van uw order als u een aankoop hebt gedaan op een van onze websites.

Wij moeten uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken om onze contractuele verplichtingen te vervullen als u een bestelling hebt geplaatst.

Voor het doen van aanbevelingen voor onze klanten in onze webshop.

Het is ons gerechtvaardigd belang om met klanten te communiceren aangaande upgrades met betrekking tot de producten die ze hebben gekocht.

Voor het uitvoeren van statistische analyses over het gebruik van de website, zodat wij een beter inzicht krijgen in de manier waarop deze wordt gebruikt en wij deze kunnen verbeteren.

Het is ons gerechtvaardigd belang om deze informatie te bestuderen om te begrijpen op welke manieren de website wordt gebruikt en om deze te beheren en te verbeteren. Aangezien er geen vertrouwelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de verwerking beperkt is, hebben wij geconcludeerd dat ons gerechtvaardigd belang om een analyse uit te voeren en verbeteringen door te voeren voorrang heeft boven uw belang van privacy.

Voor een beter begrip van uw interesses en voorkeuren, zodat wij u een ervaring en inhoud kunnen bieden die is afgestemd op deze interesses en voorkeuren, bijvoorbeeld via gedragsanalyse, geautomatiseerde marketing en de mogelijkheid u als klant uw zegje te laten doen via enquêtes.

Het is ons gerechtvaardigd belang naar voorkeuren te kijken die duidelijk worden uit uw surfgedrag en antwoorden die u ons vrijwillig hebt gegeven bij activiteiten in het kader van “de stem van de klant”. Daarmee kunnen wij uw gebruikerservaring en de inhoud die wij aanbieden een meer persoonlijk tintje geven overeenkomstig uw marketingkeuzes (zie hieronder).

Voor het versturen van mededelingen en inhoud naar u over relevante oplossingen en diensten overeenkomstig uw marketingvoorkeuren.

Wij sturen alleen relevante inhoud als u ons daarvoor toestemming gegeven hebt.

Voor het aanreiken van selectiehulpmiddelen om u te helpen bij het maken van een keuze voor het juiste product of de juiste dienst.

Wij moeten uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken om op uw verzoek in te kunnen gaan.

Voor naleving van wettelijke vereisten die op ons van toepassing zijn, zoals op het gebied van belasting of financiële verslaglegging.

Wij moeten uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Voor een beter begrip van uw wensen, verwachtingen en vereisten met het oog op de ontwikkeling van onze activiteiten, producten en diensten, ons aanbod, klantenservice en mededelingen voor u.

Het is ons gerechtvaardigd belang om te kijken naar de feedback die wij krijgen door middel van reacties van klanten in enquêtes met het oog op een goede klantenservice en ondersteuning, voor de beantwoording van uw vragen, voor de rectificatie van foute gegevens of het versturen van informatie waarom u hebt gevraagd. Als wij in staat willen zijn de identiteit van het individu in een enquête vast te stellen, dit gebeurt alleen indien dit uitdrukkelijk is aangegeven.

Voor een statistische analyse van uw feedback uit enquêtes in de loop der tijd met het oog op de ontwikkeling van onze activiteiten, producten en diensten, ons aanbod, klantenservice en mededelingen voor u.

Het is ons gerechtvaardigd belang het gedrag en gedragspatronen van klanten te analyseren aan de hand van de antwoorden bij de enquête in de loop der tijd, met het oog op aanbevelingen en aangepaste dienstverlening op basis van de interesses van anderen met vergelijkbare gedragspatronen. We kunnen nieuwe enquêtes naar u versturen voor vergelijking met de resultaten van de vorige enquêtes en om te controleren of wij vooruitgang hebben geboekt.

Naar wie en naar welke plaats worden uw persoonsgegevens doorgegeven?

We kunnen persoonsgegevens doorgeven voor de hierboven beschreven doeleinden:

 • Aan organisaties van de ASSA ABLOY Group, inclusief maar niet beperkt tot onze merken zoals ABLOY, Mul-T-Lock of Yale, die onze oplossingen in uw land op de markt brengen, verkopen en ondersteunen als u zich aanmeldt voor deskundig advies of ons om informatie vraagt.
 • Aan derden die diensten aanbieden in verband met deze website of de functies daarvan maar alleen voor zover dat noodzakelijk is om deze diensten aan te bieden:
  ---> aanbieders van IT (informatietechnologie) die deze website hosten, ontwikkelen en ondersteunen
  ---> aanbieders van Digital Analytics die ons van hulpmiddelen voorzien waarmee wij uw ervaring op onze website kunnen verbeteren.
 • Aan derden die diensten verlenen in verband met onze applicaties, enquêtes, webdiensten en verwerkingsdoeleinden zoals hierboven gedefinieerd.
 • Indien de wet dit vereist en/of
 • Aan een koper of potentiële koper van ons bedrijf.

Sommige ontvangers bevinden zich in landen buiten de Europese Unie EU/Europese Economische Ruimte (EER). Aangezien deze landen in sommige gevallen een lager niveau van bescherming bieden dan dat binnen de EU/EER, maken wij bij de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER gebruik van standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om verzekerd te zijn van een voldoende mate van bescherming voor uw persoonsgegevens. Deze standaardcontractbepalingen kunt u vinden op ec.europa.eu.

We nemen maatregelen om alle persoonsgegevens die worden doorgegeven aan een derde of naar andere landen te beschermen overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en zoals hierboven vermeld.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We slaan persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en overeenkomstig ons interne rooster voor het bewaren van dossiers. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens wissen zodra dergelijke gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerking van een verzoek of het beheer van onze relatie. Statistische gegevens die zijn geanonimiseerd mogen wij langer bewaren.

Uw rechten

Met betrekking tot persoonsgegevens die wij van u hebben hebt u het recht:

 • een kopie van uw persoonsgegevens uit onze dossiers op te vragen;
 • Ons te vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen (hoewel dit kan betekenen dat wij daarna niet meer in staat zijn verzoeken of orders van u te verwerken of dat uw account vervalt);
 • Ons te vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de gegevens ter verbetering van onze website) of de manier waarop wij de gegevens verwerken te beperken (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens incorrect zijn);
 • Ons te vragen de persoonsgegevens die worden gebruikt om u de informatie te verstrekken waarom u hebt gevraagd, voor de verwerking van een order of het beheer van uw account of onze relatie te verstrekken in een machineleesbare indeling, die u mag overdragen aan een andere gegevensverantwoordelijke; en
 • De toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden op ieder moment in te trekken.

Het kan zijn dat we een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen niet accepteren indien wij deze nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in verband met een rechtsvordering.

Verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten dient u te richten aan onze Rights Request Manager (Manager Verzoeken van Betrokkenen) via ons Privacycentrum.

Als u een klacht hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om dit te melden bij het ICO (Information Commissioner's Office, het kantoor van de commissaris voor informatiebeheer in het VK) op ico.org.uk of aan de toezichthoudende autoriteit waar u woont of werkt, een lijst daarvan is te vinden op ec.europa.eu.

Hoe kunnen we deze privacyverklaring wijzigen?

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken in verband met veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer deze van kracht worden). Als u de website blijft gebruiken nadat dergelijke updates van kracht zijn geworden, houdt dat acceptatie van die wijzigingen in. Als u geen updates van deze privacyverklaring accepteert, moet u stoppen met het gebruik van deze website.